INTERKULTUREL KOMMUNIKATION

I den globale tidsalder er mødet med andre kulturer en del af dagligdagen. Det kræver imidlertid øvelse ikke at betragte verden igennem sine egne ”kulturbriller”. ProLing tilbyder kurser og workshops i interkulturel kommunikation – for undervisere, medarbejdere og ledere i offentligt og privat regi.

INTERKULTUREL LEDELSE


Det er veldokumenteret, at virksomheder og organisationer, som arbejder målrettet på at styrke deres medarbejderes interkulturelle kompetencer, oplever øget innovation og performance. Man taler om ”den kulturelle diversitetsbonus”. Som leder giver det derfor mening at forsøge at styrke den kulturelle intelligens i organisationen. Denne workshop giver en indføring i interkulturel ledelse med henblik på at klæde deltagerne på til at reflektere og agere interkulturelt meningsfuldt i deres ledelsesmæssige praksis.

På kurset udvider deltagerne bl.a. deres kendskab til:

  • Kulturforståelse i rammerne af I&D (Inclusion & Diversity)
  • Ledelsesidealer som kulturelt bestemte størrelser
  • Organisering af og samarbejde i interkulturelle teams
  • Professionel interkulturel kommunikation
  • Strategisk diversitetsledelse
  • Interkulturel konflikthåndtering
 
 

iNTERKULTUREL KOMMUNIKATION
I UNDERVISNINGEN

 

Hvor dannelsesidealet tidligere var den kompetente medborger, møder børn og unge i dag en virkelighed, hvor det er afgørende også at kunne begå sig som verdensborger.

Verdensborgere er mennesker, som navigerer sikkert og respektfuldt i mødet med andre kulturer. Det lyder let. Men det er svært. I forlængelse heraf rejser spørgsmålet sig: Hvordan kan man på en fagligt og pædagogisk velfunderet måde arbejde med interkulturelle kompetencer i sin undervisning?

På dette kursus stifter deltagerne bekendtskab med en række aktiviteter, som kan anvendes til at stimulere elevernes interesse og forståelse for interkulturel kommunikation. Fokus vil ligge på konkrete øvelser, hvis formål er at åbne elevernes øjne for koncepter som bl.a. ”kultur”, ”kommunikation”, ”stereotyper”, ”racisme”, ”diversitet”, ”inklusion” og ”fordomme”.

 

mads@proling.dk


ProLing
8700 Horsens
CVR: 35930221

+45 41103889