Akademisk skrivning

At skrive gode akademiske opgaver og projekter er en udfordring for mange studerende på videregående uddannelser. Ofte tages det for givet, at de studerende allerede behersker den akademiske skrivning, når de påbegynder deres uddannelse. I praksis er det dog sjældent tilfældet. ProLing tilbyder kurser i akademisk skrivning – altid tilpasset studieordning, fagområde og niveau.

Knæk koden

– kursus i akademisk skrivning

På kurset lærer de studerende, hvad der kendetegner gode akademiske tekster. De udvider bl.a. deres viden om: 

• velafgrænsede og præcise problemformuleringer

• struktureringsprincipper på tekst- og kapitelniveau

• videnskabelig argumentation og sprogbrug

• kildehåndtering og plagiat

Desuden præsenteres de studerende for en række strategier, som kan bruges til at tilrettelægge skriveprocessen på en hensigtsmæssig måde. Kursusindholdet tilpasses altid den respektive uddannelse, bl.a. i form af fagrelevante eksempler, og løbende bliver deltagerne aktiveret ved hjælp af praksisnære øvelser.

Kurset er særligt relevant for studerende, som snart skal skrive (P)BA- eller KA-projekt, men det kan også tilrettelægges som en generel introduktion til akademisk skrivning på et tidligere tidspunkt i studiet. 

Varighed: Halvdagskursus = 4 timer (inkl. pauser).

 

Fra de anonyme kursusevalueringer:

– Indholdet var virkelig godt og brugbart –

– Mads er en vanvittigt god underviser –

– Virkelig godt kursus, super relevant –

– Alt i alt et fremragende forløb –

mads@proling.dk


ProLing
8700 Horsens
CVR: 35930221

+45 41103889